animace animace animace animace animace animace
logo
JIHOČESKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

AKTUALITY


Měření pony v roce 2020

Datum konání: 7. 1. 2020

image001.jpg         

Dle nových FEI veterinárních pravidel pro rok 2020 dochází k zásadním změnám v procesu měření pony pro mezinárodní závody. VV ČJF v čase mezi vánočními svátky a koncem roku na tuto změnu reagoval schválením národní úpravy veterinárních pravidel, která upravuje měření pony pro národní závody pod hlavičkou ČJF.

Kompletní informace zde:

http://www.cjf.cz/aktuality/mereni-pony-v-roce-2020/


Publikováno 7. 1. 2020 15:43

UPOZORNĚNÍ - Seznam korespondentů a zpracovatelů výsledků- nečlenů ČJF

Datum konání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

nové logo čjf.jpgPOZOR - Od dnešního dne platí nový registrační a přestupní řád ČJF, který neumožňuje vstup do JIS žádné osobě, která není členem ČJF. Všichni korespondenti, kteří nebyli v roce 2019 členy ČJF mají čas do 10.1.2020 aby se jimi stali, v opačném případě se 11.1.2020 již do JIS nepřihlásí a nebudou moci za subjekt dále jednat vůči ČJF. Členy ČJF musejí od letošního roku být i všichni zpracovatelé výsledků, jinak nebudou mít přístup k datům z JIS.


Publikováno 1. 1. 2020 18:05

PF 2020

Datum konání: 31. 12. 2019

PF 2020.jpg


Publikováno 28. 12. 2019 21:39

UPOZORNĚNÍ - ČÁsTEČNÁ ÚHRADA NÁKLADŮ USTÁJENÍ NA LETOŠNÍCH MČR

Datum konání: 18. 12. 2019

OV ČJF na své poslední schůzi odsouhlasil kromě příspěvku jezdcům umístěným na MČR také částečnou úhradu nákladů ustájení pro všechny účastníky MČR z jihočeské oblasti ve výši Kč 2000,- na koně startujícího v mistrovské soutěži.

Mateřský subjekt jezdce musí sekretáři oblasti zaslat fakturu adresovanou na ČJF, Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6.

Vzor faktury ZDE                                                                             

Upozorňujeme, že fakturu je třeba zaslat na adresu oblast.jihoceska@cjf.cz, případně husaka@volny.cz nejpozději do 18.prosince 2019.

Faktury zaslané později nebudou proplaceny.


Publikováno 17. 12. 2019 19:39

PLES JIHOČESKÉ OBLASTI

Datum konání: 15. 2. 2020

JK Šárka Protivín si Vás dovoluje pozvat na

6.ročník jezdeckého plesu Jihočeské oblasti, spojeného s vyhlášením nejúspěšnějších jezdců a koní roku 2019.

15.2. 2020 Vám v Park Hotelu na Hluboké nad Vltavou k poslechu a tanci zahraje kapela Milenium. Těšit se můžete na bohatý program, zajímavé ceny, fotokoutek a hudbu různých žánrů.

Vstupné: Sezení 200,- Stání 150,- Rezervace vstupenek na info@stajprotivin.cz nebo 773 604 124

Těšíme se na Vaši účast.


Publikováno 17. 12. 2019 8:26

Smutná zpráva

Datum konání: 21. 11. 2019

Bohužel musíme oznámit smutnou zprávu, že dnes ve 14 hodin má pohřeb v Krematoriu v Českých Budějovicích pan Václav Hromádka.

Čest jeho památce.


Publikováno 21. 11. 2019 11:23

Změny v ČJF PJS pro rok 2020

Datum konání: 1. 4. 2020

nové logo čjf.jpgRada ČJF na svém posledním zasedání schválila několik zásadních změn, které se přímo dotknou všech aktivních členů. Pozornost tomuto sdělení by měli věnovat korespondenti subjektů, pořadatelé závodů, zpracovatelé výsledků ale i všichni sportovci účastnící se závodů.

 

 1. Identifikační čísla koní

Nejzásadnější změnou, která vstoupí v platnost od 1. 4. 2020, tedy s novými pravidly a bude mít vliv na všechny aktivní účastníky závodů, je změna způsobu označování koní identifikačními čísly. Tato čísla byla doposud přidělována pořadatelem a kůň tak měl pro každé závody jiné číslo. Nově, od příští sezóny, budou mít koně identifikační číslo celoživotně stejné. Jejich identifikačním “číslem” pro všechny závody budou 4 poslední alfanumerické znaky jejich čísla licence, tedy ty znaky co zbydou pokud se vypustí “KJ” na počátku licence. Např. v případě licence “KJ00T0” bude kůň na závodech označený identifikátorem “00T0”. Předpis, jak má identifikátor vypadat bude přesně specifikováno v příloze Všeobecných pravidel a v předepsaném formátu bude možné číslo koni vytisknout z JIS podobně jako štítek s QR kódem. Formát bude navržen tak, aby se vešel do stávajících, hromadně rozšířených “koleček”, které se běžně používají. Věříme, že i prodejci jezdeckých potřeb budou mít dostatek času rozšířit svůj sortiment o 4 místné identifikátory obsahující krom čísel také základní písmena abecedy.

 

 1. Správci (“Korespondenti”) subjektů - již pouze členi ČJF

S účinností od 1. 1. 2020 vstoupí v platnost změna Registračního a přestupního řádu ČJF která znemožní přístupy do Jezdeckého Informačního Systému osobám, které nejsou řádnými členy ČJF. V současné chvíli existuje cca 250 korespondentů subjektů, kteří nejsou členy ČJF. Vzhledem k tomu, že korespondent může přihlašovat jezdce na závody a objednávat ustájení a dělat další důležité úkony, se tím se z něho stává tzv. “odpovědná osoba”, avšak jako nečlena ČJF ji v případě pochybení nelze postihnout dle Disciplinárnímu řádu ČJF. Podobně se do JIS již nepřihlásí např. rodiče dětí v rolích přihlašovatelů na závody, pokud sami nebudu řádnými členy ČJF. Všechny dotčené osoby, které mají nyní přístupy, ale nejsou členy ČJF, budou v průběhu měsíce listopadu informováni aby se od 1.1.2020 zaregistrovali jako řádní členi ČJF a o své přístupy nepřišli. V opačném případě budou subjekty vyzvány ke jmenování nového korespondenta v souladu s novým Registračním a přestupním řádem.

 

 1. Přestupy osob / subjektů - ochranná lhůta MČR

Druhou změnou v Registračním a přestupním řádu ČJF, která vstoupí v platnost od počátku příštího roku, je opatření zavádějící tzv. ochrannou lhůtu pro přestupy před konáním MČR. Pokud jezdec přestoupí v období začínajícím jeden kalendářní měsíc před uzávěrkou MČR, bude mít možnost na MČR startovat, avšak za svou původní mateřskou oblast, ve které byl před přestupem. Toto ustanovení se týká přestupů osob do subjektů v jiné oblasti i přestupu celého subjektu do jiné oblasti. Tato úprava zcela nahrazuje ustanovení STP, které platilo v roce 2019 a Sportovcům, kteří přestoupili 30 dnů před uzávěrkou MČR zcela znemožňovala start na MČR. 

 

 1. Novinky v Jezdeckém Informačním Systému

Rada ČJF též schválila financování nových funkcionalit v JIS:

- Chovatelský modul - rozšířené vyhledávání koní dle chovatelských parametrů a výkonnosti, vazby na předky a potomky. Tuto funkcionalitu v JIS plně financuje Asociace Svazů Chovatelů Koní a Svaz Chovatelů Slovenského Teplokrevníka a bude ČJF přispívat i na provoz tohoto modulu. Této funkcionality se chovatelé dočkají cca v počátku měsíce května 2020.

- Zobrazování výsledků a kariér, evidence výkonnostních žebříčků a kategorizace v disciplíně Vytrvalost (cca únor 2020)

- Zobrazování výsledků a kariér v disciplíně Reining (cca březen 2020)

- Zobrazování výsledků a kariér v disciplíně Voltiž (cca duben 2020)

 


Publikováno 4. 11. 2019 21:53

Náměty k Pravidlům jezdeckého sportu

Datum konání: 13. 11. 2019

nové logo čjf.jpgOV Jihočeské oblasti ČJF prosí všechny aktivní členy o zaslání námětů k pravidlům na e-mail sekretáře oblasti (oblast.jihoceska@cjf.cz) – předmět e-mailu legislativa, 

a to nejpozději do 13. 11. 2019.

http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/

Děkujeme!


Publikováno 4. 11. 2019 21:51

SCM 2019/20 - termíny skoky a drezura

Datum konání: 30. 10. 2019 - 31. 12. 2019

nové logo čjf.jpg

 

Ještě do konce letošního roku vypsala Jihočeská oblast termíny SCM skoky a drezura 2019/2020.

SKOKY:

Trenér: Jaroslav Jindra, termíny 16.-17. listopadu a 7.-8.prosince, místo konání JK Tandem Dubenec.

Spoluúčast jezdců 300 Kč/lekce, při přihlášce hradí přihlašovaný 600 Kč.

DREZURA:

Trenér: Petra Miki Civišová, termíny 1. prosince a 29.prosince, místo konání ZH Písek.

Spoluúčast jezdců 300 Kč/lekce.

Podmínky účasti společné pro obě disciplíny: jezdci do 18 let včetně s absolvovanými ZZVJ, oblastní SCM nemají hrazené jezdci účastnící se celostátního SCM.

Jihočeský OV počítá s vypsáním dalších termínů SCM po 1. lednu, ale čeká se na upřesnění podmínek financování SCM ze strany ČJF vroce 2020.

Na oblastní SCM se hlaste přes Jezdecký informační systém ČJF (www.jezdectví.org/vzdelavaci-akce).


Publikováno 21. 10. 2019 12:13
 


Publikováno 30. 10. 2019 11:21

Podpora zpracování žádosti Můj klub 2020

Datum konání: 15. 10. 2019 - 18. 11. 2019

ČUS nabízí podporu při zpracování žádostí o dotace Můj klub 2020.

Na základě letošních zkušenosti s administrací dotačního programu Můj klub na MŠMT, kdy hlavním důvodem zpoždění zpracování a rozhodnutí o přidělení dotace byla vysoká chybovost v žádostech, připomínáme trvale platnou nabídku odborného poradenství členským klubům s podáváním i s vyúčtováním dotace v servisních centrech sportu ČUS v jednotlivých okresech. Bezchybné žádosti umožňují rychlejší administraci a přidělení dotace.

 

Spolu s vypsáním dotací se do sportovních klubů každoročně rozšiřují různé komerční, tzn. placené asistence klubům s administrací žádostí. SCS ČUS poskytují tento druh služby členským klubům bezplatně.

 

Nabídka bezplatné asistence členským klubům při zpracování dotačních žádostí 

SCS ČUS v rámci své servisní činnosti pro kluby poradí se zpracováním žádosti o dotaci MŠMT MŮJ KLUB na rok 2020. Výzvy byly ministerstvem vypsány (http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020) a je možno již žádosti podávat. Uzávěrka podávání žádostí je 18. 11. 2019. Pro získání informace o konkrétní nabídce služeb kontaktujte Vám příslušné okresní sdružení ČUS, odkaz na kontakty je k dispozici zde :

https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html

 

http://www.cjf.cz/aktuality/podpora-zpracovani-zadosti-muj-klub-2020/

 


Publikováno 15. 10. 2019 10:56


Menu

COVID-19 informace

FACEBOOK JIHOČESKÉ OBLASTI

INFO PRO POŘADATELE ZÁVODŮ zde

ak

SCM

Kritéria pro zařazení do SCM

Přihláška do SCM ČJF

KALENDÁŘ

Závody naleznete v Jezdeckém Informačním Systému (JIS)

Kompletní sportovní kalendář závodů ČJF včetně hobby závodů, včetně schválených rozpisů a možnosti se na závody přihlásit. Na témže místě jsou i veřejně dostupné seznamy startujících a pokud pořadatel vloží, tak i předběžné startovní listiny a výsledkové listiny.

 

ZVJ 2021

4.7.2021 ZZVJ-E Borotín

24.6. 2021 ZZVJ Kadov

přihlášky pouze přes JIS

 https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

JIHOČESKÝ POHÁR PRO DĚTI A JUNIORY 

Jihočeský pohár pro děti a juniory vypisuje jihočeský OV. Je určen všem dětem, juniorům ve skokových a jezdcům na pony startujícím v drezurních soutěžích za jihočeské kluby. Jezdci mohou sbírat výsledky v drezurních a skokových soutěžích stupně Z-S na všech oficiálních závodech na území oblasti.

 


boháčová sissi[2].jpg
130515_samba.jpg

JIHOČESKÝ POHÁR VYTRVALOSTI 

Také vytrvalostní jezdci mohou sbírat body pro závěrečné vyhodnocení v Jihočeském seriálu vytrvalosti. Narozdíl od skoků a drezury je tento otevřen jezdcům všech kategorií. Kompletní informace naleznete v přiloženém dokumentu.


vytrvalost - foto michaela litovova

VÝZVA PRO VŠECHNY FOTOGRAFY

Máte zajímavé fotografie z jezdeckých akcí pořádaných v jihočeské oblasti ? Pokud ano a máte také zájem o jejich uveřejnění, kontaktujte prosím administrátora www stránek Ing. Janu Kreidlovou na info@cjf-jc.cz.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložithttps://ipo.antee.cz/user.php?oid=6763932&nid=12006

Fulltextové vyhledávání

JEDNÁNÍ OBLASTNÍHO VÝBORU

6.10.2021 před konferencí JČ oblasti

Zápis z jednání OV 6.10.2021

 

ZÁPIS Z KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif
USNESENÍ KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif

 

UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY- ČÍSLA ÚČTŮ PRO PLATBY V ČJF

 1. Účet určený pro veškeré platby generované Jezdeckým informačním systémem (JIS)

Pro účely plateb generovaných na základě platebních příkazů JISu používejte výhradně účet

Název banky: FIO Banka, a.s.

Číslo účtu: 4800048000 / 2010

Variabilní symbol: číslo platby na platebním příkazu generovaného z JISu

Určeno zejména pro platby za:

 • licenční poplatky subjektů (členství subjektů)
 • registrace subjektů
 • členské a registrační poplatky osob
 • licence osob
 • licence koní
 • FEI licence osob a koní
 • od cca 2. čtvrtletí 2017 i platby za školení, ZZVJ

 2. Účet určený pro ostatní platby, které nelze platit přes JIS

Pro platby, které nelze vygenerovat v JISu je určený účet:

Název banky: Moneta, a.s. (GE Money Bank, a.s.)

Číslo účtu: 1732702504 / 0600

Variabilní symbol: je nutné vyžádat na sekretariátu ČJF
(na adrese info@cjf.cz) a vyčkat na jeho doručení)

Určeno zejména pro platby za:

 • v 1. čtvrtletí 2017 - platby za školení, ZZVJ a další akce pořádané ČJF
 • všechny pokuty a penále
 • sponzorské dary
 • veškeré další platby, které nelze generovat v Jezdeckém Informačním systému

 Pokud si nejste jisti, který účet použít, obraťe se na zaměstnance sekretariátu ČJF, kteří Vám s platbou pomohou.

 

 

FOTOGALERIE

29.4.2014 DUBENEC

2013
30.3. Dubenec
15.-16.6. PÍSEK
18.5. POLÍKNO
29.6.POLÍKNO
20.7.POLÍKNO
10.- 11. 8. POLÍKNO OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

cjf-jc