animace animace animace animace animace animace
logo
JIHOČESKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

INFORMACE PRO POŘADATELE ZÁVODŮ

Směrnice výše stravného a náhrady cestovních výdajů 2022

s otevřením prvních závodů k přihlašování bych velmi rád všem pořadatelům připomněl úpravu v pravidlech, která vstoupila v platnost 1.4.2020, ale díky světové pandemii začíná mít praktický dopad až od 11.5.2020:

Všeobecná pravidla

N7, odst. 6: Způsob přihlašování – přihlášky lze zasílat výhradně prostřednictvím Jezdeckého Informačního systému ČJF (JIS), s výjimkou změn ve startovních listinách u Sportovců řádně přihlášených přes JIS do termínu uzávěrky a přihlášek zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí národní federace. Jiné formy přihlášek jsou v rozporu s těmito pravidly, jsou zásahem do práv mateřských subjektů a mohou být důvodem k diskvalifikaci.

 

Toto pravidlo není možné obcházet například tím, že sportovec zašle svou přihlášku pořadateli mailem, SMS nebo se domluví telefonicky a do JIS za daného sportovce přihlášku vyplní pořadatel nebo zpracovatel výsledků. Takový krok je obcházením-porušením daného pravidla. Každý sportovec (nebo zástupce mateřského subjektu sportovce) musí přihlášku v JIS vyplnit sám, jen tak je možné ověřit, že daná osoba má skutečně právo se na závody přihlásit a nemůže tak dojít k porušení práv daného subjektu. Pokud by byl na takový případ někdo upozornil a začal se řešit opravdu může dojít k diskvalifikaci všech sportovců, kteří se do závodů dostali v rozporu s tímto pravidlem.

 

Jediný případ, kdy pořadatel nebo jiná osoba může za sportovce / korespondenta subjektu vyplňovat v JIS přihlášky jsou závody pořádané ve zvláštní režimu, kdy je k účasti Sportovců nebo koní nutná nějaká kvalifikace, případně se jedná o závody uzavřené pro nějakou skupinu sportovců, např. MČR, kontrolní závody SCM, finále KMK a pod. Taková skutečnost musí být uvedena v rozpise a musí být schválena příslušnou schvalovací složkou.

 

Krom výše uvedených případů se tedy nemůže stát, že u závodů uzavřených k přihlašování budou přibývat přihlášení sportovci. Náš systém závodů a přihlášek v současné chvíli nezná nic jako „přihláška na pozvání“ ani "blokace míst pro VIP hosty pořadatele“ a všem musí být dána stejná šance se do závodů přihlásit.

 

1) v roce 2022 je možno opět využít materiálové vybavení pro pořádání závodů z majetku JČ oblasti:

Elektronické stopky                                     uloženo v Mažicích     kontakt Ing. František Čoudek

Bezpečnostní háky 10 ks kovové                    uloženo v Mažicích     kontakt Ing. František Čoudek

Měřící kolečko BMI pro parkury                     uloženo v Mažicích     kontakt Ing. František Čoudek

Elektronická časomíra                                   uložena v ZH Písek     kontakt J. Štěrba

Bezpečnostní háky plast 10 ks                       uloženy v Dubenci      kontakt Ing. Zuzana Horká

Vodní příkop 4 x 3 m                                    uložen v Dubenci        kontakt Ing. Zuzana Horká

Odskokové prkno k vodnímu příkopu              uloženo v Dubenci      kontakt Ing. Zuzana Horká

Překážka Jihočeská oblast ČJF                       uložena v Dubenci    

Bazén pod překážku 2 x 3,5 m                       uložen v Dubenci

Elektronická časomíra                                   uložena u sekretáře   kontakt Antonín Husák

Bezpečnostní háky plast 10 ks                       uloženy u sekretáře    kontakt Antonín Husák

 

2) v roce 2022 byla uskutečněna zápůjčka materiálového vybavení pro pořádání závodů:

Vodní příkop 4 x 3 m                                    Ohrazenice

Překážka Jihočeská oblast ČJF                       ZH Písek 

Drezurní obdélník                                         Borové

Elektronická časomíra                                   ZH Písek

 


------------------------------------------------------------------------------------------------

OV rozhodl o podpoře pořadatelům závodů všech disciplín finanční částkou:

 • za proběhlý soutěžní den 3 000,- (bez ohledu na počet startů)
 • pořadatelům OM - 5 000,-
 • stylové soutěže pro jezdce a mladé koně - 1 500,- na odměnu stylovému komisaři

Peníze vyplaceny na základě faktury.Fakturu zasílejte sekretáři oblasti k zaevidování a následně bude zaslána na centrálu k úhradě.

Na faktuře ale nemá být uvedeno „příspěvek“, ale: „ Fakturujeme vám náklady na pořádání závodů číslo…., pořádané dne (ve dnech) v ………….“

 

Fakturační adresa je:

Česká jezdecká federace

Oblast Jihočeská

Hošťálkova 392/1C

169 00 Praha 6

------------------------------------------------------------------------------------------------

3)V roce 2019 připravila společnost Kamír&Co. pro jezdecké kluby sponzorské závodní balíčky vhodné pro pořádání jezdeckých závodů.

Balíčky obsahují - kokardy, reklamní předměty, poukazy, věcné ceny. Balíčky jsou rozděleny do 3 kategorií dle typu závodů, Basic pro hobby závody a Standard a Premium pro závody oficiální.

Veškeré informace k nabízeným balíčkům najdete zde: https://www.kamir.cz/infoportal/sponzorske-zavodni-balicky-pro-rok-2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

4) I letos pořadatelé vypisují soutěže na styl - FORMULÁŘ POSUZOVÁNÍ STYLU ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) PŘÍPRAVA ROZPISŮ

Od 1.4.2019 vešla v platnost nová pravidla a s nimi několik důležitých změn v číslování článků soutěží a především zásadních úprav v technických podmínkých stavby parkurů. Zejména je důležité věnovat pozornost technickým podmínkám stavby parkurů pro soutěže pony, které doznaly zásadní změnu, která se týká i schvalování rozpisů.

S účinností od 1.4.2019 jsou všechny pony soutěže od stupně L včetně označovány hvězdičkami, stejně jako soutěže velkých koní (LP*, LP**, SPB**, STPA* apod.) Toto je OPRAVDU NEZBYTNÉ uvádět ve všech rozpisech pony soutěží,BEZ OHVĚZDIČKOVÁNÍ PONY SOUTĚŽÍ NENÍ MOŽNÉ ROZPIS ZVEŘEJNIT, nebyl by v souladu s pravidly.

Nové technické podmínky stavby parkurů ZDE

TABULKA PRO SOUŘEŽE PONY ZDE

 

Dále došlo k úpravě číslování článků 274 - dvoufázového skákání

u všechny články platné do 1.4.2018 se přečíslovávají takto:

274.5.1 ---> 274.1.5.1

274.5.2 ---> 274.1.5.2

274.5.3 ---> 274.1.5.3

274.5.4 ---> 274.1.5.4

274.5.5 ---> 274.1.5.5

Zcela zaniknul původní článek 274.5.6

a je nahrazen článkem 274.2.5 - Speciální soutěž ve dvoufázovém skákání

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BEZPEČNOSTI NA ZÁVODECH:

ZJEDNODUŠENÁ Evidence pádů.pdf

ZDRAVOTNÍ DOZOR NA SPORTOVNÍ AKCI.pdf

 

Menu

LOGO CJF JČ.jpg

 

FACEBOOK JIHOČESKÉ OBLASTI

INFO PRO POŘADATELE ZÁVODŮ zde

Směrnice výše stravného a náhrady cestovních výdajů 2022

SCM

31.3.2022 CEJSICE

20.5.2022 PÍSEK

přihlášky pouze přes JIS

 https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

 

KALENDÁŘ

Závody naleznete v Jezdeckém Informačním Systému (JIS)

Kompletní sportovní kalendář závodů ČJF včetně hobby závodů, včetně schválených rozpisů a možnosti se na závody přihlásit. Na témže místě jsou i veřejně dostupné seznamy startujících a pokud pořadatel vloží, tak i předběžné startovní listiny a výsledkové listiny.

Jihočeská drezurní challenge 2022

JIHOČESKÁ DREZURNÍ CHALENGE 2022 - PRAVIDLA

 

 

JIHOČESKÝ POHÁR PRO DĚTI A JUNIORY 

Jihočeský pohár pro děti a juniory vypisuje jihočeský OV. Je určen všem dětem, juniorům ve skokových a jezdcům na pony startujícím v drezurních soutěžích za jihočeské kluby. Jezdci mohou sbírat výsledky v drezurních a skokových soutěžích stupně Z-S na všech oficiálních závodech na území oblasti.

 


boháčová sissi[2].jpg
130515_samba.jpg

JIHOČESKÝ POHÁR VYTRVALOSTI 

Také vytrvalostní jezdci mohou sbírat body pro závěrečné vyhodnocení v Jihočeském seriálu vytrvalosti. Narozdíl od skoků a drezury je tento otevřen jezdcům všech kategorií. Kompletní informace naleznete v přiloženém dokumentu.


vytrvalost - foto michaela litovova

VÝZVA PRO VŠECHNY FOTOGRAFY

Máte zajímavé fotografie z jezdeckých akcí pořádaných v jihočeské oblasti ? Pokud ano a máte také zájem o jejich uveřejnění, kontaktujte prosím administrátora www stránek Ing. Janu Kreidlovou na info@cjf-jc.cz.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložithttps://ipo.antee.cz/user.php?oid=6763932&nid=12006

JEDNÁNÍ OBLASTNÍHO VÝBORU

Jednání OV 13.12.2021

ZápisOV13122021 (1).pdf

 

6.10.2021 před konferencí JČ oblasti

Zápis z jednání OV 6.10.2021

 

ZÁPIS Z KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif
USNESENÍ KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif

 

UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY- ČÍSLA ÚČTŮ PRO PLATBY V ČJF

 1. Účet určený pro veškeré platby generované Jezdeckým informačním systémem (JIS)

Pro účely plateb generovaných na základě platebních příkazů JISu používejte výhradně účet

Název banky: FIO Banka, a.s.

Číslo účtu: 4800048000 / 2010

Variabilní symbol: číslo platby na platebním příkazu generovaného z JISu

Určeno zejména pro platby za:

 • licenční poplatky subjektů (členství subjektů)
 • registrace subjektů
 • členské a registrační poplatky osob
 • licence osob
 • licence koní
 • FEI licence osob a koní
 • od cca 2. čtvrtletí 2017 i platby za školení, ZZVJ

 2. Účet určený pro ostatní platby, které nelze platit přes JIS

Pro platby, které nelze vygenerovat v JISu je určený účet:

Název banky: Moneta, a.s. (GE Money Bank, a.s.)

Číslo účtu: 1732702504 / 0600

Variabilní symbol: je nutné vyžádat na sekretariátu ČJF
(na adrese info@cjf.cz) a vyčkat na jeho doručení)

Určeno zejména pro platby za:

 • v 1. čtvrtletí 2017 - platby za školení, ZZVJ a další akce pořádané ČJF
 • všechny pokuty a penále
 • sponzorské dary
 • veškeré další platby, které nelze generovat v Jezdeckém Informačním systému

 Pokud si nejste jisti, který účet použít, obraťe se na zaměstnance sekretariátu ČJF, kteří Vám s platbou pomohou.

 

 

FOTOGALERIE

29.4.2014 DUBENEC

2013
30.3. Dubenec
15.-16.6. PÍSEK
18.5. POLÍKNO
29.6.POLÍKNO
20.7.POLÍKNO
10.- 11. 8. POLÍKNO OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

cjf-jc