animace animace animace animace animace animace
logo
JIHOČESKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

INFORMACE PRO POŘADATELE ZÁVODŮ

od sezóny 2023 provádí SCHVALOVÁNÍ ROZPISŮ p. Kamila Vaňková, rozpisy prosím zasílejte na email kamila.vankova@centrum.cz 

Směrnice výše stravného a náhrady cestovních výdajů 2022

s otevřením prvních závodů k přihlašování bych velmi rád všem pořadatelům připomněl úpravu v pravidlech, která vstoupila v platnost 1.4.2020, ale díky světové pandemii začíná mít praktický dopad až od 11.5.2020:

Všeobecná pravidla

N7, odst. 6: Způsob přihlašování – přihlášky lze zasílat výhradně prostřednictvím Jezdeckého Informačního systému ČJF (JIS), s výjimkou změn ve startovních listinách u Sportovců řádně přihlášených přes JIS do termínu uzávěrky a přihlášek zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí národní federace. Jiné formy přihlášek jsou v rozporu s těmito pravidly, jsou zásahem do práv mateřských subjektů a mohou být důvodem k diskvalifikaci.

 

Toto pravidlo není možné obcházet například tím, že sportovec zašle svou přihlášku pořadateli mailem, SMS nebo se domluví telefonicky a do JIS za daného sportovce přihlášku vyplní pořadatel nebo zpracovatel výsledků. Takový krok je obcházením-porušením daného pravidla. Každý sportovec (nebo zástupce mateřského subjektu sportovce) musí přihlášku v JIS vyplnit sám, jen tak je možné ověřit, že daná osoba má skutečně právo se na závody přihlásit a nemůže tak dojít k porušení práv daného subjektu. Pokud by byl na takový případ někdo upozornil a začal se řešit opravdu může dojít k diskvalifikaci všech sportovců, kteří se do závodů dostali v rozporu s tímto pravidlem.

 

Jediný případ, kdy pořadatel nebo jiná osoba může za sportovce / korespondenta subjektu vyplňovat v JIS přihlášky jsou závody pořádané ve zvláštní režimu, kdy je k účasti Sportovců nebo koní nutná nějaká kvalifikace, případně se jedná o závody uzavřené pro nějakou skupinu sportovců, např. MČR, kontrolní závody SCM, finále KMK a pod. Taková skutečnost musí být uvedena v rozpise a musí být schválena příslušnou schvalovací složkou.

 

Krom výše uvedených případů se tedy nemůže stát, že u závodů uzavřených k přihlašování budou přibývat přihlášení sportovci. Náš systém závodů a přihlášek v současné chvíli nezná nic jako „přihláška na pozvání“ ani "blokace míst pro VIP hosty pořadatele“ a všem musí být dána stejná šance se do závodů přihlásit.

 

1) v roce 2022 je možno opět využít materiálové vybavení pro pořádání závodů z majetku JČ oblasti:

Elektronické stopky                                     uloženo v Mažicích     kontakt Ing. František Čoudek

Bezpečnostní háky 10 ks kovové                    uloženo v Mažicích     kontakt Ing. František Čoudek

Měřící kolečko BMI pro parkury                     uloženo v Mažicích     kontakt Ing. František Čoudek

Elektronická časomíra                                   uložena v ZH Písek     kontakt J. Štěrba

Bezpečnostní háky plast 10 ks                       uloženy v Dubenci      kontakt Ing. Zuzana Horká

Vodní příkop 4 x 3 m                                    uložen v Dubenci        kontakt Ing. Zuzana Horká

Odskokové prkno k vodnímu příkopu              uloženo v Dubenci      kontakt Ing. Zuzana Horká

Překážka Jihočeská oblast ČJF                       uložena v Dubenci    

Bazén pod překážku 2 x 3,5 m                       uložen v Dubenci

Elektronická časomíra                                   uložena u sekretáře   kontakt Antonín Husák

Bezpečnostní háky plast 10 ks                       uloženy u sekretáře    kontakt Antonín Husák

 

2) v roce 2022 byla uskutečněna zápůjčka materiálového vybavení pro pořádání závodů:

Vodní příkop 4 x 3 m                                    Ohrazenice

Překážka Jihočeská oblast ČJF                       ZH Písek 

Drezurní obdélník                                         Borové

Elektronická časomíra                                   ZH Písek

 


------------------------------------------------------------------------------------------------

OV rozhodl o podpoře pořadatelům závodů všech disciplín finanční částkou:

  • za proběhlý soutěžní den 3 000,- (bez ohledu na počet startů)
  • pořadatelům OM - 5 000,-
  • stylové soutěže pro jezdce a mladé koně - 1 500,- na odměnu stylovému komisaři

Peníze vyplaceny na základě faktury.Fakturu zasílejte sekretáři oblasti k zaevidování a následně bude zaslána na centrálu k úhradě.

Na faktuře ale nemá být uvedeno „příspěvek“, ale: „ Fakturujeme vám náklady na pořádání závodů číslo…., pořádané dne (ve dnech) v ………….“

 

Fakturační adresa je:

Česká jezdecká federace

Oblast Jihočeská

Hošťálkova 392/1C

169 00 Praha 6

------------------------------------------------------------------------------------------------

3)V roce 2019 připravila společnost Kamír&Co. pro jezdecké kluby sponzorské závodní balíčky vhodné pro pořádání jezdeckých závodů.

Balíčky obsahují - kokardy, reklamní předměty, poukazy, věcné ceny. Balíčky jsou rozděleny do 3 kategorií dle typu závodů, Basic pro hobby závody a Standard a Premium pro závody oficiální.

Veškeré informace k nabízeným balíčkům najdete zde: https://www.kamir.cz/infoportal/sponzorske-zavodni-balicky-pro-rok-2019

------------------------------------------------------------------------------------------------

4) I letos pořadatelé vypisují soutěže na styl - FORMULÁŘ POSUZOVÁNÍ STYLU ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) PŘÍPRAVA ROZPISŮ

Od 1.4.2019 vešla v platnost nová pravidla a s nimi několik důležitých změn v číslování článků soutěží a především zásadních úprav v technických podmínkých stavby parkurů. Zejména je důležité věnovat pozornost technickým podmínkám stavby parkurů pro soutěže pony, které doznaly zásadní změnu, která se týká i schvalování rozpisů.

S účinností od 1.4.2019 jsou všechny pony soutěže od stupně L včetně označovány hvězdičkami, stejně jako soutěže velkých koní (LP*, LP**, SPB**, STPA* apod.) Toto je OPRAVDU NEZBYTNÉ uvádět ve všech rozpisech pony soutěží,BEZ OHVĚZDIČKOVÁNÍ PONY SOUTĚŽÍ NENÍ MOŽNÉ ROZPIS ZVEŘEJNIT, nebyl by v souladu s pravidly.

Nové technické podmínky stavby parkurů ZDE

TABULKA PRO SOUŘEŽE PONY ZDE

 

Dále došlo k úpravě číslování článků 274 - dvoufázového skákání

u všechny články platné do 1.4.2018 se přečíslovávají takto:

274.5.1 ---> 274.1.5.1

274.5.2 ---> 274.1.5.2

274.5.3 ---> 274.1.5.3

274.5.4 ---> 274.1.5.4

274.5.5 ---> 274.1.5.5

Zcela zaniknul původní článek 274.5.6

a je nahrazen článkem 274.2.5 - Speciální soutěž ve dvoufázovém skákání

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BEZPEČNOSTI NA ZÁVODECH:

ZJEDNODUŠENÁ Evidence pádů.pdf

ZDRAVOTNÍ DOZOR NA SPORTOVNÍ AKCI.pdf

 

Menu

LOGO CJF JČ.jpg

 ZZVJ 2024

ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK s.p.o.

5.4.2024

OCM 2024

 SKOKOVÉ OCM S JAROSLAVEM JINDROU - JK Tandem Dubenec

13.-14.1.; 3. - 4. 2.; 2.-3.3. 2024 a plovoucí termín 30.-31.3 2024 podle venkovních podmínek a místu pořádání

OCM s panem Jaroslavem Jindrou! Oznamujeme, že březnový trénink se uskuteční místo Dubence v Zemském hřebčinci Písek poslední víkend v březnu, tedy 30. - 31. 3. 2024. ????

 

přihlášky pouze přes JIS

 https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

 

 

JIHOČESKÉ ŽEBŘÍČKY  2024

SKOKOVÝ ŽEBŘÍČEK SE  SPOLEČNOSTÍ GARNEA

JIHOČESKÝ ŽEBŘÍČEK VYTRVALOSTI

KAMÍR co ŽEBŘÍČEK VŠESTRANNOSTI 

JIHOČESKÉ ŽEBŘÍČKY  VÝSLEDKY 2023

Parkur 2023.jpg

Drezura 2023.jpg 

Kopie návrhu Parkur.jpg

Vytrvalost 2023.jpg

 

MČR 2023

FACEBOOK JIHOČESKÉ OBLASTI

 

SLEDUJTE NOVÝ PROJEKTjsem hrdý jihočech.jpg

INFO PRO POŘADATELE ZÁVODŮ zde

SCHVALOVÁNÍ ROZPISŮ provádí Kamila Vaňková

kamila.vankova@centrum.cz

 

Směrnice výše stravného a náhrady cestovních výdajů 2022

 

   


boháčová sissi[2].jpg
130515_samba.jpg

vytrvalost - foto michaela litovova

VÝZVA PRO VŠECHNY FOTOGRAFY

Máte zajímavé fotografie z jezdeckých akcí pořádaných v jihočeské oblasti ? Pokud ano a máte také zájem o jejich uveřejnění, kontaktujte prosím administrátora www stránek Ing. Janu Kreidlovou na kreidl.jana@seznam.cz.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložithttps://ipo.antee.cz/user.php?oid=6763932&nid=12006

JEDNÁNÍ OBLASTNÍHO VÝBORU 2024

 1_Zápis OV_15.2.2024

OBLEČENÍ V JIHOČESKÝCH BARVÁCH - katalog oblečení k objednání

Pro letošní sezónu navrhla a realizovala oblečení a vybavení firma Equiservis spol. s.r.o.. Prohlédněte si katalog a v případě zájmu objednávejte na emailu husaka@volny.cz 

432956576_813028937528776_6093879844919726400_n.jpg

 

FOTOGALERIE

29.4.2014 DUBENEC

2013
30.3. Dubenec
15.-16.6. PÍSEK
18.5. POLÍKNO
29.6.POLÍKNO
20.7.POLÍKNO
10.- 11. 8. POLÍKNO OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

cjf-jc