animace animace animace animace animace animace
logo
JIHOČESKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

AKTUALITY


POZVÁNKA NA PLES - KOŇÁCKEJ BÁL NA HLUBOKÉ

Datum konání: 14. 2. 2015

Tým KONĚ VONDROV se rozhodl letos poprvé pořádat Koňáckej bál. V prostorách hotelu PARKHOTEL Hluboká nad Vltavou nás ve 20:00 hod v sobotu 14. února 2015 přivítá a celým večerem provede moderátor Jaroslav Voldřich. K poslechu a tanci bude hrát kapela Crash. Nejúspěšnější reprezentanti Jihočeské oblasti v sezoně 2014 převezmou odměny od zástupců OV ČJF.

Předprodej vstupenek na tel. 602 738 988, nebo mail. info@konevondrov.cz.

Cena vstupenky 150Kč.


Autor: KONĚ VONDROV Publikováno 15. 1. 2015 22:45

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ KONFERENCE JIHOČESKÉ OBLASTI ČJF

Datum konání: 20. 2. 2015

VOLEBNÍ KONFERENCE JIHOČESKÉ OBLASTI ČJF SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 20.2.2014 OD 17:00 HODIN NA TRADIČNÍM MÍSTĚ V ČEŠŇOVICÍCH
program:

1.Zahájení, volba komisí

2.Zpráva o činnosti a hospodaření

3.Vyhodnocení sezony 2014

4.Volba OV, delegátů na konferenci a zástupce do Rady ČJF

5.Diskuse

6.Usnesení, závěr

Srdečně zveme zástupce všech jihočeských klubů, sekretář oblasti A. Husák současně přijímá případné návrhy na členy OV.

 

 

 


Publikováno 15. 1. 2015 22:21

SOUSTŘEDĚNÍ S TJARKEM NAGELEM S PODPOROU JČOV

Datum konání: 26. 2. 2015 - 28. 2. 2015

Jihočeský OV se opět rozhodl podpořit účast jihočeských jezdců na soustředění vedené úspěšným německým trenérem Tjarkem Nagelem, které probíhá 26.2-28.2. ve Všeticích. Cena soustředění je 3600,- Kč za koně (bez ustájení), příspěvek oblasti bude ve výši 1800,- Kč na koně.

Pořadatel podmínil účast výkonnostně - senioři musí mít minimálně výkonnost stupně S, junioři L. Na soustředění zbývá několik volných míst. V případě většího počtu přihlášení vybírá účastníky pořadatel. Když se budete chtít zúčastnit, kontaktujte přímo pořadatele statek@vsetice.cz, 728478023.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 24.1.2015

Příspěvek oblasti bude vyplacen až po absolvování soustředění a předložení dokladu o zaplacení oblastnímu sekretáři.


Publikováno 15. 1. 2015 20:57

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ

Datum konání: 5. 1. 2015

PŘIPRAVOVAT SE NA NOVOU SEZÓNU MŮŽETE NA SOUSTŘEDĚNÍCH ZDE:

- JEZDECKÝ AREÁL ZOFI - 10.1. - skokové s R. Fialou

                                 - 31.1.-1.2. - drezurní s A. Neumannovou

  pozvánka zde:soustředění JA ZOFI.pdf

- JK ROBIN  POLÍKNO - 31.1.-1.2. - skokové s P. Majherem - soustředění P. Majher.pdf

- JK VŠETICE - 26.-28.2. - skokové s Tjarkem Nagelem - SOUSTŘEDĚNÍ Tjark Nagel.pdf

- JK TANDEM DUBENEC - skoková s R. Drahotou - od ledna do dubna - AKCE ZIMA 2014-15 DUBENEC.pdf


Publikováno 5. 1. 2015 21:56

GALAVEČER DREZURA SOBĚ

Datum konání: 14. 2. 2015

 

Drezurní komise ČJF

 Galavečer – „Drezura sobě“

Drezurní komise zve všechny jezdce , majitele koní, rodiče a další příznivce drezury na :

1. Ročník drezurního Galavečeru.

  Galavečer se koná 14.února 2015 od 18.00 hod v areálu Vigvam resort Němčice u Kolína – www.vigvam.cz, který bude v roce 2015 pořadatelem 2. Ročníku Šampionátu ČR - senioři a mladí jezdci.

 KOMPLETNÍ INFO: pozvánka DREZURNÍ GALAVEČER.pdf


Publikováno 5. 1. 2015 21:25

PF 2015


Publikováno 25. 12. 2014 21:22

Skoková komise pořádá schůzku zájemců o reprezentaci v kategorii děti, junioři a ml.jezdci

Datum konání: 27. 1. 2015


V případě Vašeho zájmu stát se členy širšího reprezentačního
kádru a reprezentovat ČJF na mezinárodních výjezdech typu CSIO,
nebo ME v roce 2015, kontaktujte pana Zdenka Žílu a přihlaste
se mailem na adrese: staj.zila@seznam.cz.
Ti z Vás, kteří se v posledních dvou letech neúčastnili
takovýchto výjezdů v kategorii děti, junioři nebo mladí jezdci,
zašlete na výše uvedený email v tabulce, kterou najdete na
stránkách skokové komise, Vámi dosažené sportovní výsledky
v roce 2014.

Publikováno 12. 12. 2014 22:34

Vyjádření členů Rady ČJF k hlasování o poplatcích a tiskové informaci ČJF

Výkonný výbor ČJF v posledních dvou letech stále vyvíjel tlak na Radu ČJF, aby schválila zvýšení členských poplatků, aniž by byl ochoten více zprůhlednit financování a jednoznačně prokázat, z jakého důvodu je třeba k více než 10 milionům Kč vybraným od členské základny za členské a licenční poplatky a k obdobné částce získané od MŠMT vybrat od členstva ještě další finanční obnos. Na jednání Rady v prosinci 2013 se zvýšení neodhlasovalo a VV se tak velmi hodila nová úprava jednoho z dotačních titulů MŠMT, který na údržbu sportovišť vyžadoval u konečných příjemců, tedy jezdeckých areálů, minimální členský poplatek 500 Kč pro dospělého člena. Navzdory různým dopisům z MŠMT, předloženým pí. D. Denkovou, nechtěl nikdo z MŠMT informaci o striktním vyžadováním této výše poplatku i u sportovních svazů v roce 2015 nebo 2016 potvrdit. Česká unie sportu naopak velmi intenzivně jednala s MŠMT o vynechání této podmínky pro sportovní svazy a sportovní organizace, protože tento nelogický poplatek by v daném znění Zásad musely v případě žádání o dotace vybírat nejen sportovní svazy, ale například také ČUS, olympijský i paralympijský výbor.

Dále je třeba si uvědomit, že ČJF nyní sdružuje ca. 17 tisíc členů, z nichž přes 10 tisíc představují hobby jezdci bez jezdecké licence. Z tohoto počtu je přes 6400 dospělých, kterých by se týkalo vybírání 500 Kč (dospělých s jezdeckou licencí je pouze 5400!). Tuto částku by sice jednou za rok zřejmě dokázal zaplatit každý – ale co vlastně jezdecká federace svým hobby jezdcům nabízí? Každý by začal přemýšlet o tom, zda se sdružovat v organizaci, která mu téměř nic neposkytuje, pouze se od něj snaží něco vybrat. Na posledním jednání Rady dokonce opět padl návrh hobby závody úplně vyčlenit z akcí ČJF. Přitom bychom se jistě měli snažit, aby naše členská základna byla co nejširší, protože potom bude mít slovo i v celé společnosti. Například v sousedním Německu představují licentovaní jezdci pouze 11 % členů národní federace – ostatní se tímto sportem baví velmi rozmanitými způsoby.

Tisková informace ČJF o jednání Rady 25. listopadu uvádí informaci, že při jedné z variant zvýšení příspěvků, o níž se hlasovalo, by severomoravská oblast navýšila rozpočet o 561 200 Kč a největší středočeská oblast dokonce o 895 600 Kč. Autoři ovšem zapomněli uvést, že těchto čísel by bylo dosaženo za stávajícího počtu členů včetně hobby jezdců a to jen v případě, že by všichni zaplatili, což má k realitě velmi daleko. Tisková informace ČJF pominula také skutečnost, že čelní představitelé ČJF pozapomněli prostudovat stávající stanovy a po hlasování o prvním návrhu na zvýšení poplatků prezident nejprve vyhlásil, že návrh byl schválen. Verdikt byl změněn až po upozornění ing. Jiřího Mayera, že dle Stanov ČJF je ke zvýšení poplatků nutná dvoutřetinová většina přítomných členů Rady.

Oprávněnost našeho postoje při hlasování proti zvýšení poplatků potvrdilo i poslední z několika jednání ČUS na MŠMT dne 24. listopadu, tedy den před konáním Rady. MŠMT ustoupila z požadavku, aby sportovní organizace a svazy, žádající o dotace, musely vybírat minimální příspěvky v určené výši. Jsou-li členové VV skutečně tak informovaní, jak se v posledních měsících tvářili, jistě byli s tímto verdiktem již v době konání Rady seznámeni.

 

Václav Drbal, předseda středočeské oblasti ČJF

ing. Jiří Mayer, předseda jihočeské oblasti ČJF

ing. Jan Šíma, předseda karlovarské oblasti ČJF


Publikováno 8. 12. 2014 9:13

Rada ČJF neschválila zvýšení členských poplatků

Datum konání: 25. 11. 2014

 
Rada České jezdecké federace (ČJF) na svém zasedání v úterý 25. listopadu 2014 mj. rozhodovala o zvýšení členských příspěvků, aby splňovala podmínky pro poskytnutí státních dotací i v dalších letech. Při jejich současné výši totiž hrozí, že daná vymezení splňovat nebude. Přes uvedené riziko žádný z přednesených návrhů nebyl přijat a příspěvky pro rok 2015 zůstávají stejné, jako v roce 2014.
 

Publikováno 26. 11. 2014 0:57

DREZURNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ NA VONDROVĚ S PODPOROU JČOV ČJF

Datum konání: 13. 12. 2014 - 14. 12. 2014

OV CJF pořádá soustředění pro talentovanou mládež v drezůře a to 13. a 14. prosince na Vondrově.

Trénovat bude Petra Miki Civišová. Podmínkou účasti je platná licence ČJF a věk do 18 let.
Pronájem haly 200,- za koně/hod, na trenéra přispívá OV.


Přihlášky vč. jména, čísla licence a věku posílejte na jktandem@seznam.cz do 8. 12. 2014.


Publikováno 14. 11. 2014 14:10


Menu

LOGO CJF JČ.jpg

 

FACEBOOK JIHOČESKÉ OBLASTI

INFO PRO POŘADATELE ZÁVODŮ zde

Směrnice výše stravného a náhrady cestovních výdajů 2022

SCM

31.3.2022 CEJSICE

20.5.2022 PÍSEK

přihlášky pouze přes JIS

 https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

 

KALENDÁŘ

Závody naleznete v Jezdeckém Informačním Systému (JIS)

Kompletní sportovní kalendář závodů ČJF včetně hobby závodů, včetně schválených rozpisů a možnosti se na závody přihlásit. Na témže místě jsou i veřejně dostupné seznamy startujících a pokud pořadatel vloží, tak i předběžné startovní listiny a výsledkové listiny.

Jihočeská drezurní challenge 2022

JIHOČESKÁ DREZURNÍ CHALENGE 2022 - PRAVIDLA

 

 

JIHOČESKÝ POHÁR PRO DĚTI A JUNIORY 

Jihočeský pohár pro děti a juniory vypisuje jihočeský OV. Je určen všem dětem, juniorům ve skokových a jezdcům na pony startujícím v drezurních soutěžích za jihočeské kluby. Jezdci mohou sbírat výsledky v drezurních a skokových soutěžích stupně Z-S na všech oficiálních závodech na území oblasti.

 


boháčová sissi[2].jpg
130515_samba.jpg

JIHOČESKÝ POHÁR VYTRVALOSTI 

Také vytrvalostní jezdci mohou sbírat body pro závěrečné vyhodnocení v Jihočeském seriálu vytrvalosti. Narozdíl od skoků a drezury je tento otevřen jezdcům všech kategorií. Kompletní informace naleznete v přiloženém dokumentu.


vytrvalost - foto michaela litovova

VÝZVA PRO VŠECHNY FOTOGRAFY

Máte zajímavé fotografie z jezdeckých akcí pořádaných v jihočeské oblasti ? Pokud ano a máte také zájem o jejich uveřejnění, kontaktujte prosím administrátora www stránek Ing. Janu Kreidlovou na info@cjf-jc.cz.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložithttps://ipo.antee.cz/user.php?oid=6763932&nid=12006

JEDNÁNÍ OBLASTNÍHO VÝBORU

Jednání OV 13.12.2021

ZápisOV13122021 (1).pdf

 

6.10.2021 před konferencí JČ oblasti

Zápis z jednání OV 6.10.2021

 

ZÁPIS Z KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif
USNESENÍ KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif

 

UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY- ČÍSLA ÚČTŮ PRO PLATBY V ČJF

 1. Účet určený pro veškeré platby generované Jezdeckým informačním systémem (JIS)

Pro účely plateb generovaných na základě platebních příkazů JISu používejte výhradně účet

Název banky: FIO Banka, a.s.

Číslo účtu: 4800048000 / 2010

Variabilní symbol: číslo platby na platebním příkazu generovaného z JISu

Určeno zejména pro platby za:

 • licenční poplatky subjektů (členství subjektů)
 • registrace subjektů
 • členské a registrační poplatky osob
 • licence osob
 • licence koní
 • FEI licence osob a koní
 • od cca 2. čtvrtletí 2017 i platby za školení, ZZVJ

 2. Účet určený pro ostatní platby, které nelze platit přes JIS

Pro platby, které nelze vygenerovat v JISu je určený účet:

Název banky: Moneta, a.s. (GE Money Bank, a.s.)

Číslo účtu: 1732702504 / 0600

Variabilní symbol: je nutné vyžádat na sekretariátu ČJF
(na adrese info@cjf.cz) a vyčkat na jeho doručení)

Určeno zejména pro platby za:

 • v 1. čtvrtletí 2017 - platby za školení, ZZVJ a další akce pořádané ČJF
 • všechny pokuty a penále
 • sponzorské dary
 • veškeré další platby, které nelze generovat v Jezdeckém Informačním systému

 Pokud si nejste jisti, který účet použít, obraťe se na zaměstnance sekretariátu ČJF, kteří Vám s platbou pomohou.

 

 

FOTOGALERIE

29.4.2014 DUBENEC

2013
30.3. Dubenec
15.-16.6. PÍSEK
18.5. POLÍKNO
29.6.POLÍKNO
20.7.POLÍKNO
10.- 11. 8. POLÍKNO OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

cjf-jc