animace animace animace animace animace animace
logo
JIHOČESKÁ OBLAST ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

AKTUALITY


DREZURA - Pozvánka na drezurní závodní trénink 21.4.2013 Borová

Datum konání: 21. 4. 2013

 

 

 

DREZURNÍ ZÁVODNÍ TRÉNINK

21.4.2013 BOROVÁ U CHVALŠIN

JK Falea pořádá ve spolupráci s JK Borová a Danielou Křemenovou dne 21.4.2013 drezurní závodní trénink, který se uskuteční v Borové u Chvalšin okr. Český Krumlov. Trénink je přístupný pro všechny koně a jezdce i bez licencí.

Uzávěrka přihlášek je 19.4.2013.

Kompletní rozpis tréninku naleznete v sekci KALENDÁŘ nebo zde.

Všichni příznivci drezurního sportu jsou srdečně zváni.


Autor: admin Publikováno 5. 4. 2013 14:47

NOVINKY - Příspěvek OV ČJF na drezurní soustředění, nový rozpis Slapy 11.5.

Datum konání: 5. 4. 2013

null1. OV ČJF se rozhodl přispět na drezurní soustředění pořádané Dressage Society Hluboká nad Vltavou v termínu 16.-17. května 2013, které povedou holandští lektoři.Jezdci z jihočeské oblasti dostanou příspěvek ve výši 500,- Kč na každou lekci, které se zúčastní. Podmínkou je doložená drezurní výkonnost dvojice jezdec-kůň minimálně na stupni S, u věkové kategorie dětí minimálně stupně L.

2. Kalendář akcí přidán rozpis na drezurní závody ve Slapech 11.5.2013


Publikováno 4. 4. 2013 22:58

DREZURA Pozvánka na soustředění s holandskými trenéry

Datum konání: 16. 5. 2013

nullDressage Society Hluboká nad Vltavou o.s.

ve spolupráci s Koně Vondrov, JTJ Holiday Horses Club, organizují ve dnech

16.5. – 19.5.2013 soustředění s profesionálními Holandskými trenéry a následně závody s Holandským rozhodčím.

OV ČJF se rozhodl přispět na drezurní soustředění pořádané Dressage Society Hluboká nad Vltavou v termínu 16.-17. května 2013, které povedou holandští lektoři. Jezdci z jihočeské oblasti dostanou příspěvek ve výši 500,- Kč na každou lekci, které se zúčastní. Podmínkou je doložená drezurní výkonnost dvojice jezdec-kůň minimálně na stupni S, u věkové kategorie dětí minimálně stupně L.

Soustředění Vondrov 16.5. a 17.5.2013 s Holandskými trenéry!

Závody Vondrov Z-T a OM 18.5. a 19.5.2013 s Holandským rozhodčím!

null

Pro bližší informace kontaktujte: Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s. Klára Boháčková, Tel. +420 602 157 612                                     E-mail: klara@interbohemia.cz Web: www.kone-kwpn.cz


Autor: admin Publikováno 25. 3. 2013 12:51

NOVINKY

Datum konání: 3. 4. 2013

1. Do sekcenull Kontakty byly přidány aktuální seznamy - kluby, rozhodčí, styloví rozhodčí, stavitelé, trenéři, cvičitelé. Tímto bychom rádi požádali všechny subjekty o kontrolu či případné doplnění zveřejněných údajů. 

2. V letošním roce vyhlašuje OV ČJF další kolo Jihočeského poháru pro děti a juniory.

Kompletní informace včetně průběžného pořadí najdete v sekci AKCE.

3. Aktuální informace o novém systému školení a doškolování stavitelů parkurů hledejte zde.

Pod dokumentem školení a doškolování naleznete i kartu stavitele, do které se bude jednotlivým uchazečům zapisovat praxe.

4. Výzva pro všechny fotografy. Máte zajímavé fotografie z jezdeckých akcí pořádaných v jihočeské oblasti ? Pokud ano a máte také zájem o jejich uveřejnění, kontaktujte prosím administrátora www stránek Ing. Janu Kreidlovou na info@cjf-jc.cz.


Publikováno 2. 4. 2013 23:11

Aktualizován kalendář závodů 2013

Datum konání: 26. 3. 2013

nullAktualizován kalendář závodů  2013

Rozpisy na oficiální závody Mažice a hobby Mažice skokové a sudoměřice u Bechyně drezurní

Aktualizován kalendář závodů pro rok 2013 a přidány rozpisy na dubnové Mažice(oficiální + hobby) a květnové hobby drezury Sudoměřice u Bechyně .


Publikováno 26. 3. 2013 19:37

Upozornění pro pořadatele a účastníky hobby závodů v roce 2013

Datum konání: 21. 3. 2013

null

OV ČJF upozorňuje pořadatele a účastníky hobby závodů, že se těchto akcí smí zúčastnit pouze jezdci registrovaní u ČJF , tj. se zaplaceným poplatkem 100 Kč pro rok 2013! Nelicentovaní jezdci prokazují svoji registraci kopií seznamu členů svého subjektu, kterou každý subjekt obdržel počátkem roku od sekretáře oblasti.

Pokud se Vám dokument Seznam členů subjektu se zaplaceným členským příspěvkem nezachoval, sekretář může zaslat seznam elektronicky znovu.

Pořadatelé hobby závodů jsou povinní kontrolovat registrace jezdců při prezentaci!


Autor: admin Publikováno 21. 3. 2013 21:04

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ JIHOČEŠI V JEZDECKÉM SPORTU VYHLÁŠENI

Datum konání: 15. 2. 2013

V pátek 15. 2. 2013 uspořádal Jihočeský oblastní výbor České jezdecké federace,  tentokrát v Češnovické hospodě, vyhlášení nejúspěšnějších jezdců, kteří v jihočeských barvách v loňském roce nasbírali největší sportovní úspěchy, ať už ve skákání nebo v drezúře.

Nejlepším jezdcem oblasti byla vyhlášena Hana Pokorná, která kromě 3. místa na MČR v parkurovém skákání žen, po celou sezónu bodovala a nakonec také nasbírala nejvíce bodů ve Skokovém poháru České pojišťovny 2012. Její nejúspěšnější kůň Channel byl zároveň vyhlášen Nejlepším koněm Jihočeské oblasti. Dalšími oceněnými úspěšnými ženami byly Lucie Poláková, která dokázala zvítězit v MČR žen ve skákání a mladá jezdkyně Anna Mikolášová, 3. na MČR v drezúře. Jediným oceněným mužem se stal Rudolf Fiala, a to za 2. místo na MČR seniorů ve skákání.

Nezapomělo se ani na nastupující jezdeckou generaci, kterou nejlépe reprezentovaly Barbora Kamírová, vítězka MČR v drezúře dětí do 16 let, pony jezdkyně Zuzana Baloušková vítězka MČR ve všestrannosti a dvakrát třetí na MČR v drezuře pony do 135 a 148 cm a Petra Boháčová, druhá na MČR dětí v parkurovém skákání.

V loňském roce měl také premiéru Jihočeský pohár dětí a juniorů. Ti po celou jezdeckou sezónu sbírali body za výsledky na vyznačených závodech a nakonec si vítězky v obou kategoriích z Češnovic odnesly krásné poháry. Byly jimi juniorka Nikola Tomková a v dětské kategorii Petra Boháčová.


Autor: admin Publikováno 20. 3. 2013 13:00

Sdělení subjektům

Datum konání: 21. 2. 2013

Sdělení subjektům ČJF

Blížící se konec registrace (do 28.2.2013)

S blížícím se koncem registrace (do 28.2.2013) připomínáme některé skutečnosti, které upravují průběh registračního období:

- Čl.I. bod 7) Registračního a přestupního řádu říká: "Členský příspěvek člena ČJF musí být zaplacen nejpozději do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku, jinak zaniká členství v ČJF (viz ust. 4.7.2 Stanov ČJF)."

- Rada dne 22.9.2011 schválil způsob zaplacení - ......."příspěvek je zaplacen až připsáním na bankovní účet oblasti nikoliv odepsáním částky z účtu plátce členského příspěvku."

Pozdní úhrada příspěvku za subjekt má za následek zdvojnásobení poplatku a neuhrazením členského příspěvku členství v ČJF zaniká a s tím i případné funkce v orgánech ČJF.

S obnovením členství je nutné pro dodržení stanov zaslat písemnou přihlášku a uhradit členský poplatek, který je splatný do 30 dnů od podpisu přihlášky a opět platí, že dnem zaplacení je den připsání na bankovní účet oblasti.

Číslo účtu na oblastní zasílání finančních prostředků za licence.
Je 201 281 216/0600 a jako variabilní symbol používat registrační číslo subjektu v ČJF.
Variabilní symbol:
registrace, licence : vaše číslo registrace 001 (např. subjekt MC0125 uvede var. symbol 125001)
poplatky za ZZVJ : vaše číslo registrace 002 (např. subjekt MC0074 uvede var. symbol 074002)
jiné platby : vaše číslo registrace 003 (např. subjekt MC0047 uvede var.symbol 047003)  


Autor: admin Publikováno 8. 3. 2013 9:59

ZZVJ Dubenec

Datum konání: 4. 4. 2013

Zkoušky základního výcviku jezdce

ZZVJ 4. dubna 2013 v Dubenci

Upozorňujeme na termín ZZVJ, které proběhnou 4. dubna 2013 v Dubenci.

Přihlášky s dokladem o zaplacení poplatku za ZZVJ ve výši Kč 1000,- můžete zasílat sekretáři oblastního výboru: Husák Antonín, Lesní 153, Včelná, 373 82 Boršov nad Vltavou, telefon: 608 851 180, 387 250 232.

Účet jihočeské oblasti ČJF 201 281 216 / 0600. Jako VS opět uvádějte číslo klubu, pod jehož hlavičkou bude adept zkoušky skládat.

PŘIHLÁŠKA K ZZVJ ke stažení

Jako VS uvádějte vždy registrační číslo subjektu v ČJF - pouze číselnou část - např.. MC0163 napsat do VS 0163 a jako specifický symbol musí být vždy sedmimístné číslo složené z následujících čísel :

První číslice uvádí druh poplatku :

1 - platba za ZZVJ
2 - platba za semináře
3 - platba za školení
9 - ostatní platby

a další čísla budou odpovídat rodnému číslu před lomítkem osoby, která úhradu provádí ( například 966213 ) aby bylo možné identifikovat kdo a za co platbu na účet složil nebo zaslal
PŘÍKLAD : platba za ZZVJ VS 0163
SS 1966213


Autor: admin Publikováno 8. 3. 2013 10:08


Menu

LOGO CJF JČ.jpg

 

FACEBOOK JIHOČESKÉ OBLASTI

INFO PRO POŘADATELE ZÁVODŮ zde

Směrnice výše stravného a náhrady cestovních výdajů 2022

SCM

31.3.2022 CEJSICE

20.5.2022 PÍSEK

přihlášky pouze přes JIS

 https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce

 

KALENDÁŘ

Závody naleznete v Jezdeckém Informačním Systému (JIS)

Kompletní sportovní kalendář závodů ČJF včetně hobby závodů, včetně schválených rozpisů a možnosti se na závody přihlásit. Na témže místě jsou i veřejně dostupné seznamy startujících a pokud pořadatel vloží, tak i předběžné startovní listiny a výsledkové listiny.

Jihočeská drezurní challenge 2022

JIHOČESKÁ DREZURNÍ CHALENGE 2022 - PRAVIDLA

 

 

JIHOČESKÝ POHÁR PRO DĚTI A JUNIORY 

Jihočeský pohár pro děti a juniory vypisuje jihočeský OV. Je určen všem dětem, juniorům ve skokových a jezdcům na pony startujícím v drezurních soutěžích za jihočeské kluby. Jezdci mohou sbírat výsledky v drezurních a skokových soutěžích stupně Z-S na všech oficiálních závodech na území oblasti.

 


boháčová sissi[2].jpg
130515_samba.jpg

JIHOČESKÝ POHÁR VYTRVALOSTI 

Také vytrvalostní jezdci mohou sbírat body pro závěrečné vyhodnocení v Jihočeském seriálu vytrvalosti. Narozdíl od skoků a drezury je tento otevřen jezdcům všech kategorií. Kompletní informace naleznete v přiloženém dokumentu.


vytrvalost - foto michaela litovova

VÝZVA PRO VŠECHNY FOTOGRAFY

Máte zajímavé fotografie z jezdeckých akcí pořádaných v jihočeské oblasti ? Pokud ano a máte také zájem o jejich uveřejnění, kontaktujte prosím administrátora www stránek Ing. Janu Kreidlovou na info@cjf-jc.cz.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložithttps://ipo.antee.cz/user.php?oid=6763932&nid=12006

AKTUALITY

JEDNÁNÍ OBLASTNÍHO VÝBORU

Jednání OV 13.12.2021

ZápisOV13122021 (1).pdf

 

6.10.2021 před konferencí JČ oblasti

Zápis z jednání OV 6.10.2021

 

ZÁPIS Z KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif
USNESENÍ KONFERENCE JČO 6.10.2021  adobe_reader.gif

 

UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY- ČÍSLA ÚČTŮ PRO PLATBY V ČJF

 1. Účet určený pro veškeré platby generované Jezdeckým informačním systémem (JIS)

Pro účely plateb generovaných na základě platebních příkazů JISu používejte výhradně účet

Název banky: FIO Banka, a.s.

Číslo účtu: 4800048000 / 2010

Variabilní symbol: číslo platby na platebním příkazu generovaného z JISu

Určeno zejména pro platby za:

 • licenční poplatky subjektů (členství subjektů)
 • registrace subjektů
 • členské a registrační poplatky osob
 • licence osob
 • licence koní
 • FEI licence osob a koní
 • od cca 2. čtvrtletí 2017 i platby za školení, ZZVJ

 2. Účet určený pro ostatní platby, které nelze platit přes JIS

Pro platby, které nelze vygenerovat v JISu je určený účet:

Název banky: Moneta, a.s. (GE Money Bank, a.s.)

Číslo účtu: 1732702504 / 0600

Variabilní symbol: je nutné vyžádat na sekretariátu ČJF
(na adrese info@cjf.cz) a vyčkat na jeho doručení)

Určeno zejména pro platby za:

 • v 1. čtvrtletí 2017 - platby za školení, ZZVJ a další akce pořádané ČJF
 • všechny pokuty a penále
 • sponzorské dary
 • veškeré další platby, které nelze generovat v Jezdeckém Informačním systému

 Pokud si nejste jisti, který účet použít, obraťe se na zaměstnance sekretariátu ČJF, kteří Vám s platbou pomohou.

 

 

FOTOGALERIE

29.4.2014 DUBENEC

2013
30.3. Dubenec
15.-16.6. PÍSEK
18.5. POLÍKNO
29.6.POLÍKNO
20.7.POLÍKNO
10.- 11. 8. POLÍKNO OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ

cjf-jc